Idag
Göteborgs Stad
Lokalförvaltningen, Projektavdelningen.
 
Meriter
Erfarenheter och utbildningar
 
LIBANON
Utbildning | 1979 - 1984
Inredningsarkitektur & Design
Konsthögskolan Libanons Universitet
(Architecture d'intérieur - L'Institut des Beaux-Arts, Université Libanaise) 
840901 - 870930
Inredningsarkitekt
Bureau d'etudes civiles et architecturales
 
SVERIGE
911118 - 941007
Design och reklam produktion
Baldursson DATADEKAL AB Göteborg
960122 - 960614 | Special Kompetens
Göteborgs Universitet
Kommunikation, tänkande, Kultur och samhälle.
Miljökunskap för Agenda 21-informatörer.
Projektarbete :Färdigställa En utställning till en konferens på temat
varsam rivning och upparbetning av gamla byggmaterial.
Uppdragsgivare: Lokalförsörjningsförvaltningen Göteborgs Stad.
990607 - 000703 | Special kompetens
Virtual Reality och utställningsteknik
3D-modellering i Multigen II
Visuell simulering i
Vega / lynx
Presentation
P
rojektkunskap
3DStudio Max
Webbdesign
Photoshop


Projekts:
Korsvägen / Göteborg, en stadsmiljö i en tredimensionell modell.
000104 - 000703 |
VR-utställning (Virtual Reality)
Projekt: KRINGEN / Korsvägen år 2005
INFRA-utställning, Göteborgs Stadsmuseum
Uppdragsgivare: Vägverket
010521 - 110228..
Göteborgs Stad
Lokalförsörjningsförvaltningen, Planeringsenheten.
110301 - .....
Göteborgs Stad
Lokalförvaltningen, Projektavdelningen.